lunduniversity.lu.se

Centre for Economic Demography

Lund University School of Economics and Management

Oscar II:s stipendium!

Published: 2022-04-19

Martin Önnerfors har tilldelats Oscar II:s stipendium för sin avhandling Water for the Many: Health, neiqhbourhood chanqe and equalitv of access durinq the expansion of Swedish urban water networks. Oscar II:s stipendium delas ut årligen av Lunds universitet. Stipendiet går till den avhandling som bedöms som bäst inom varje fakultet vid Lund universitet. Institutionen är stolta över dig och gratulerar dig!

Juryns motivering:
Martin Önnerfors avhandlar ett intressant ämne som rör flera av de stora frågorna i ekonomisk historia: mortalitetsreduktionen och dess koppling till urbanisering och hur offentliga infrastrukturinvesteringar påverkade den ekonomiska utvecklingen. Ansatsen är originell och nytänkande. Önnerfors använder sig av data på stadsnivå och kvartersnivå samt individdata för att visa vad som händer i ett samhälle som får tillgång till gemensam vattenförsörjning. Olika nya databaser, stadsdata för Sverige samt GIS-kodade mikrodata per kvarter från Rotemansarkivet, har sammanställts för ändamålet. Det ambitiösa arbetet med att ställa samman och geografiskt länka dessa data är ett bidrag i sig. I de ekonometriska modellerna tar Önnerfors kausalitet, identifikation och mekanismer på allvar.

Önnerfors studerar både hälsoeffekter och mer indirekta effekter på social rörlighet och gentrifiering. Den första artikeln finner stora effekter på mortaliteten från vattenburna sjukdomar på stadsnivå, ett resultat som senare modifieras i artikel 3 där frågan studeras på individnivå. Hur offentliga infrastrukturinvesteringar påverkat tillgången till rent vatten för olika grupper är en viktig fråga och resultaten tyder på att interaktionen måste studeras noggrant. I artikel 2 och 4 gör Önnerfors detta genom att närmre analysera effekter på social rörlighet och gentrifiering. Trots att investeringar i VA i Stockholm kom flera olika socioekonomiska grupper till del, visar Önnerfors att de områden som fick tillgång till investeringen ökade sin andel medelklass (white collar) på lång sikt. Hur offentliga infrastrukturinvesteringar bidrar till segregation och utflyttning är en dagsaktuell och viktigt fråga och Önnerfors sätter den med sin studie i ett relevant historiskt perspektiv.

Kontakt

Doktorand i ekonomisk historia 
Ekonomihögskolan vid Lunds universitet
martin.onnerfors@ekh.lu.se
Telefon: +46 46 222 74 56

Läs mer om Martins forskning