lunduniversity.lu.se

Centre for Economic Demography

Lund University School of Economics and Management

Centre ED participating in LU350 science week "Is the world becoming a better place?"

Published: 2017-02-15

Seminar "Towards a longer and better life? Population and living standards during 1000 years"

Please note that seminar presentations will be in Swedish!

Under the theme "Towards a better and longer life? Population and living standards during 1000 years", the Centre will give a half day seminar March 6  9:00 (sharp) -12:00. Three researchers from the Centre will talk, please see program below (in Swedish only).


Under temat "Mot ett längre och bättre liv? Befolkning och levnadsstandard under 1000 års" kommer Centrum för ekonomisk demografi att ge ett halvdagsseminarium 6 mars kl. 9:00 (p.p.) - 12:00, lokal EC3:210. Seminariet ingår i LU350 vetenskapsvecka "Blir världen bättre?", klicka här för mer information om hela veckans program.

För mer information och detaljer om detta seminarium, vänligen klicka här.

Tre forskare från centret kommer att presentera och programmet är som följer nedan;

Från kort och fattigt till långt och rikt. Livet som människa igår och idag

Professor Martin Dribe, Centrum för ekonomisk demografi/Ekonomisk-historiska institutionen

 

Se skogen trots alla träd! Kön, arbete och familji industrisamhället

Professor Maria Stanfors, Centrum för ekonomisk demografi/Ekonomisk-historiska institutionen

 

Du gamla, du fria. Vägen mot ett äldre och multikulturellt Sverige

Professor Kirk Scott, Centrum för ekonomisk demografi/Ekonomisk-historiska institutionen