lunduniversity.lu.se

Centre for Economic Demography

Lund University School of Economics and Management

Barnafödande gör att kvinnors löner släpar efter

Published: 2018-03-21

Kvinnors inkomster påverkas långsiktigt negativt efter att de fött sitt första barn. Den slutsatsen drar en studie av professor Petter Lundborg, affilierad till CED.

Foto: TT

SVT Nyheter har uppmärksammat Petter Lundborgs forskning om de ekonomiska effekterna av barnfödande. Enligt Petter Lundborg är effekterna viktiga att studera för att förstå inkomstskillnader mellan män och kvinnor och för att kunna utforma en effektiv föräldraförsäkring.

Tio år efter första barnets födelse är en kvinnas inkomst 11 procent mindre än en kvinnas som inte fött barn. Pappans inkomst tycks inte påverkas av barnets ankomst.

Studien bygger på uppgifter från 20.000 kvinnor som genomgått provrörsbefruktning i Danmark. Den jämför inkomster för kvinnor som blivit gravida och fött barn med kvinnor som förblivit barnlösa.

SVT Nyheters artikel finns att läsa här.

Kontakt

Petter Lundborg
Professor
Nationalekonomiska institutionen
Centrum för Ekonomisk demografi
E-post: petter.lundborg@nek.lu.se

Läs mer om Petters forskning i ​​​​​​Forskningsportalen